Hans-Peter Plüss Beratung • Verkauf 031-979 55 59 hans-peter.pluess@s-dag.ch
Kontaktpersonen
Martin Zaugg Produktionsleiter Partner 031 979 55 54 martin.zaugg@s-dag.ch
Jörg Widmann Beratung • Verkauf Geschäftsführer • Partner Finanzen • Personal 031 979 55 53 joerg.widmann@s-dag.ch
Jan Fluri Beratung Kreativ-Atelier Atelierleiter • Partner 031 979 55 57 jan.fluri@s-dag.ch
Kundenbetreuung
Produktion
Enzo Weibel Berufsbildner 031 979 55 55 enzo.weibel@s-dag.ch
Druweva
Heidi Zaugg Partner 031 979 55 55 heidi.zaugg@s-dag.ch
Sekretariat
031 979 55 55
Kontaktpersonen
Jörg Widmann Beratung • Verkauf Geschäftsführer • Partner Finanzen • Personal 031 979 55 53 joerg.widmann@s-dag.ch
Jan Fluri Beratung Kreativ-Atelier Atelierleiter • Partner 031 979 55 57 jan.fluri@s-dag.ch
Martin Zaugg Produktionsleiter • Partner 031 979 55 54 martin.zaugg@s-dag.ch
Enzo Weibel Berufsbildner 031 979 55 55 enzo.weibel@s-dag.ch
Hans-Peter Plüss  Beratung • Verkauf 031 979 55 59 hans-peter.pluess@s-dag.ch
Druweva
Heidi Zaugg Sekretariat • Partner 031 979 55 55 heidi.zaugg@s-dag.ch
031 979 55 55